ตัวอย่างผลงาน Aii

Solsea NFT Market Place

รายละเอียด Collection NFT

• ศิลปิน : Ai
• Project : Ai Mask
• ขยาดภาพ : 4200×4200 px 1 Copy
• ราคา : 6 Sol
• ระยะเวลาทำงาน 2020-2024 ปี รวม 90 ภาพ
solsea.io/collection
• Twitter : Aii NFT
• Instagram : AII.MASK

#NFTCommunity #NFT #NFTS