ตัวอย่างผลงาน Aii

Crypto.com NFT Market Place

รายละเอียด Collection NFT

• ศิลปิน : Ai
• Project : Ai Mask
• ขยาดภาพ : 900×900 px 
• ราคา : 20 us
• ระยะเวลาทำงาน 2020-2024 ปี รวม 90 ภาพ
crypto.com/nft/collection
• Twitter : Aii NFT
• Instagram : AII.MASK

#NFTCommunity #NFT #NFTS

รายละเอียด Collection NFT

• ศิลปิน : Ai
• Project : Ao Mask
• ขยาดภาพ : 900×900 px
• ราคา : 20 us
• ระยะเวลาทำงาน 2020-2024 ปี รวม 90 ภาพ
crypto.com/nft/collection
• Twitter : Ao NFT
• Instagram : AII.MASK

#NFTCommunity #NFT #NFTS