ตัวอย่างผลงาน Aii

Coinbase NFT Market Place

รายละเอียด Collection NFT

• ศิลปิน : Ai
• Project : Ai Mask
• ขยาดภาพ : 4200×4200 px 9 Copy
• ราคา : 0.06 EHT
• ระยะเวลาทำงาน 2020-2024 ปี รวม 90 ภาพ
opensea.io/collection/ai-am
• Twitter : Aii NFT
• Instagram : AII.MASK

#NFTCommunity #NFT #NFTS

รายละเอียด Collection NFT

• ศิลปิน : Ai
• Project : Ao Mask
• ขยาดภาพ : 4200×4200 px 9 Copy
• ราคา : 0.06 EHT
• ระยะเวลาทำงาน 2020-2024 ปี รวม 90 ภาพ
opensea.io/collection/ao-mask
• Twitter : Ao NFT
• Instagram : AII.MASK

#NFTCommunity #NFT #NFTS